ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ds1

Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Έδεσσας, παρουσιάστηκε προς έγκριση  το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Το σχέδιο ουσιαστικά  αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση και θέτει τους στόχους για το 2020. Συνέχεια