Η πόλη του νερού και του πολιτισμού

Η Έδεσσα πρωτεύουσα πόλη αποτελούσε και αποτελεί την ψυχή αλλά και τη καρδιά της πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. Συνέχεια