Η εσωστρέφεια πολιτική επιλογή της δημοτικής αρχής

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η πιο κοντινή στον πολίτη εξουσία που αφορά την καθημερινότητα του και την αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων του τόπου. Συνέχεια