Ένα σημαντικό βήμα στην προστασία του Περιβάλλοντος στον Δήμο Σκύδρας ξεκίνησε

ionianΈνα σημαντικό βήμα στην προστασία του Περιβάλλοντος στον Δήμο Σκύδρας ξεκίνησε με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σκύδρας και του Συνεταιρισμού κοινής Ωφέλειας. I.R.Hellas koin.s.ep  Συνέχεια

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ds1

Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Έδεσσας, παρουσιάστηκε προς έγκριση  το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Το σχέδιο ουσιαστικά  αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση και θέτει τους στόχους για το 2020. Συνέχεια

Ανταποδοτική Ανακύκλωση

anak2

Το 5ο Δημοτικό σχολείο «Πηνελόπη Δέλτα» ενημερώθηκε για εφαρμογές συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος καθώς και για την Ανταποδοτική Ανακύκλωση τηγανέλαιου. Συνέχεια