Το παράδοξο

politics-crop
Μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου (2015) προέκυψε μια «αριστερή» κυβέρνηση ως αποτέλεσμα ενός ιστορικού συμβιβασμού μεταξύ της προοδευτικής αστικής τάξης και του λαού.
Τα εισαγωγικά στη λέξη αριστερή πρέπει να μπουν και μπαίνουν από την πρώτη κιόλας μέρα συγκρότησης της νέας κυβέρνησης μιας και η πλειοψηφία της εξαρτιόταν – και εξαρτάται – από ένα (ακρο)δεξιό μόρφωμα.

Πώς γεννήθηκε όμως η Αριστερά;

Μέσω της συνάντησης της προόδου και της δικαιοσύνης, είναι η απάντηση.

Δεν νοείται Αριστερά χωρίς μια από τις δύο (2) αυτές ιδέες. Είναι συμπληρωματικές και άρα απαραίτητες προκειμένου να υπάρξει αυτός ο χώρος.
Μια Αριστερά χωρίς δικαιοσύνη – μόνο προοδευτική – φαντάζει ως μια άτεγκτη και τεχνοκρατική ομάδα πολιτικής εξουσίας, ενώ μια Αριστερά χωρίς προοδευτικό πρόσημο – μόνο με δικαιοσύνη – φαντάζει ως μια πολιτική ομάδα που εξαντλείται στα όρια της φιλανθρωπίας/αγαθοεργίας.

Συνέχεια