Η παιδεία στον Άγρα το 1860

Αντίγραφο συμφωνητικού

bak1.jpg

Ακριβές περιεχόμενο

bak2.jpg

Ένα παλιό συμφωνητικό που συντάχθηκε στην Έδεσσα (Βοδενά) στις 13 Μαρτίου του 1860, δείχνει τον αγώνα των κατοίκων του Άγρα  (Βλάδοβο) για να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα και να γίνουν κοινωνοί της Ελληνικής παιδείας. Συνέχεια