Η παιδεία στον Άγρα το 1860

Αντίγραφο συμφωνητικού

bak1.jpg

Ακριβές περιεχόμενο

bak2.jpg

Ένα παλιό συμφωνητικό που συντάχθηκε στην Έδεσσα (Βοδενά) στις 13 Μαρτίου του 1860, δείχνει τον αγώνα των κατοίκων του Άγρα  (Βλάδοβο) για να μάθουν τα παιδιά τους γράμματα και να γίνουν κοινωνοί της Ελληνικής παιδείας. Συνέχεια

Γλωσσική έρευνα Μακεδονομάχος

Γλωσσική έρευνα

Μακεδονομάχος

Ετυμολογία της λέξης

cf80ceb5cf84cf81cebfcf80cebfcf85cebbceaccebaceb7cf82-cebbceb5cf89cebdceafceb4ceb1cf82
Μακεδονομάχος ο, ουσ αυτός που πήρε μέρος στο μακεδονικό αγώνα των αρχών του 20ου αιώνα  για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Εμ. Κριαράς. Λεξικό της Σύγχρονης  Ελληνικής  Δημοτικής Γλώσσας  Θεσσαλονίκη

Είναι σπάνιο φαινόμενο στην ελληνική ιστορία να αποδίδεται στους αγωνιστές κάποιου πολέμου ένας ιδιαίτερος τίτλος, μια ονομασία τιμητική. Μια από τις λίγες εξαιρέσεις αποτελούν οι αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα (1903-1908), δηλαδή της θερμής ένοπλης φάσης, στη σύγκρουση του ελληνισμού της Μακεδονίας με το βουλγαρισμό, μέσα στον τουρκοκρατούμενο μακεδονικό χώρο και οι οποίοι έμειναν γνωστοί με το νεόπλαστο όρο «Μακεδονομάχοι».

Οι ιστορικοί μελετητές του μακεδονικού αγώνα αποδέχτηκαν αυτόν το νέο όρο, χωρίς να γνωρίζουν το «γλωσσοπλάστη» του και χωρίς να εντοπίσουν το έντυπο στο οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε η λέξη. Ο Στέφανος Κουμανούδης στην «Συναγωγή νέων λέξεων» αναφέρει τις λέξεις «Μακεδονιστής» και «Μακεδονόφρονες». Ο ιστορικός συγγραφέας Σταμάτης Ράπτης στο βιβλίο του «Ιστορία του Μακεδονικού Αγώνος» (αχρονολόγητο, κυκλοφόρησε σε φυλλάδια) χαρακτηρίζει τους αγωνιστές αντάρτες, εκδικητές και ελληνομακεδόνες εκδικητές.

Συνέχεια