Ένα αθησαύριστο κριτικό δοκίμιο του Γιώργου Κοτζιούλα

gioko

Γιώργος Κοτζιούλας

Στα τέλη του Δεκέμβρη του 2015 κυκλοφόρησε το βιβλίο της συγγραφέως Αθηνάς Βογιατζόγλου «Ποιητική και Πολεμική. Μια βιογραφία του Γιώργου Κοτζιούλα. Επίμετρο γλωσσάρι Νίκος Σαραντάκος», Αθήνα, Εκδόσεις Κίχλη. Συνέχεια