Ανταποδοτική Ανακύκλωση

anak2

Το 5ο Δημοτικό σχολείο «Πηνελόπη Δέλτα» ενημερώθηκε για εφαρμογές συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος καθώς και για την Ανταποδοτική Ανακύκλωση τηγανέλαιου. Συνέχεια